Arrangør

Kasper Nordahl Wøbbe
Mail
kasper@randers-fys.dk

Sted

FysioDanmark Randers
Niels Brocks Gade 12-14 4sal., 8900 Randers C

Dato

04 maj 2018 - 05 maj 2018

Tid

09:00 - 16:30

Pris

3.000 kr.

The Adult Hip Level 1 & 2

”The Adult Hip Patient Level 1 and 2”
Level 1: Differentialdiagnostik og manuel terapi
Level 2: Rehabilitering af artikulær og extra-artikulær patologi
Hofteregionen kan ofte være uigennemskueligt på grund af den komplekse anatomi og de overlappende smerteområder. Uanset patientens aktivitetsniveau kan det være udfordrende at stille den korrekte diagnose samt strukturere rehabiliteringen af hofte- eller lyskesmerte.
Level 1 og 2 er kurser tiltænkt fysioterapeuter som i deres kliniske praksis arbejder med fysiske aktive personer med hofte- eller lyskesmerter.
Formålet med kurset er, sammenholdt med Benoy Mathew og Glen Robbins mangeårige erfaring, at opnå en tydelig og evidensbaseret tilgang til hvad virker og ikke virker i undersøgelsen samt rehabiliteringen af den fysiske aktive patient med hoftesmerter.
Efter kurset vil du kunne håndtere rehabiliteringen af intra- samt extraartikulær hofteproblematikker foruden en overskuelig tilgang til undersøgelse samt differentialdiagnostik.

Kursusindhold:
Se beskrivelse af kurset dag for dag her:
http://bit.ly/2EsbNn8

Overordnet indhold:
– Oversigt over den komplekse interaktion mellem lyske samt hofteleddet. Herunder FAI, labrumlæsion, extra- og interartikulær patologi samt tendinopati.
– En detaljeret samt systematisk tilgang til undersøgelse af hoften samt mulige differentialdiagnoser.
– Nyeste viden indenfor konservativ behandling af FAI, tidlige hofteartrose, labrumsskader samt dysplasi) samt extra-artikulær patologier, herunder adductor- og illopsoasproblematikker.
– Trin for trin rehabilitering efter hofte-artroskopi og værdien af manuel terapi i denne sammenhæng.
– Implementering af genoptræningsøvelser med fokus på hoftestabilitet, herunder pro-/regression samt dynamisk mobilitetsøvelser.

Tidsplan

-