Dato

01 nov 2019 - 29 nov 2019

Tid

Fredag 10-17, øvrige dage 9-16
10:00 - 17:00

Pris

5.195 kr.

Håndtering af hjernerystelse

Grundkursus i forståelse og håndtering patienten med akut hjernerystelse eller (PCS) . Du lærer at:

  • At identificere og kortlægge det ofte komplekse symptombillede efter en hjernerystelse
  • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse
  • At vejlede patienten i forhold til sin livssituation
  • At kunne identificere andre faktorer der kan komplicere og have betydning for prognosen
  • At kunne målrette behandlingen og træningen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention

DET LÆRER DU PÅ KURSET
Du vil lære om den akutte hjernerystelse om de biokemiske forandringer der sker i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse. Hvordan du undersøger og vejleder i den akutte fase samt håndtering af tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse. Ved hjernerystelse sker der en biokemiske forandringer i hjernen og nervesystemet er ofte i en høj arousel-tilstand, som kan give symptomer på lyd- og lysfølsomhed, smerter, stress, svimmelhed, kvalme og nedsat evne til at håndtere belastninger.
Det er vigtigt at dæmpe denne arousel tilstand hvilket ofte vil være step 1. Men herefter skal klienten gradvist belastes mere og vende tilbage til det som kan betegnes som almindelige livsbelastninger, som kan variere meget fra person til person. F.eks er der stor forskel på om du skal kunne vende tilbage til militær/politi/fængselsfunktionær, proffesionel atlet, kontorassitent, skolelærer/pædagog osv…

Du vil lære om den den bio-psyko-sociale forståelsesmodel for at forstå klientens adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier. Du vil få kommunikative værktøjer og viden om vigtigheden af patientundervisning og empowerment i forløbet.

Mange tror fejlagtigt at de skal holde sig helt i ro og i mørke. Vi forklarer hvorfor dette er en rigtigt skidt tendens og hvordan du kan støtte patienten til stille og roligt at komme igang igen.

For at nervesystemet igen kan håndtere almindelige livsbelastninger skal klienten gradvist trænes op samt lære forskellige mestringsstrategier. Krop, sanser og nervesystem skal lære at “kommunikere” igen da hjernen ellers konstant vil blive stresset og overstimuleret og overbelastet af sensorisk mismatch. Du vil få viden om synet og det vestibulære system og hvordan det påvirker kroppen. Du vil få en masse spændende og anderledes værktøjer med hjem som du kan bruge i klinikken eller hvor du møder patienten.

Årsagen til smerter og ubehag sidder i nervesystemet, hvis opgave det er at passe på os. Hjernen er plastisk, og den kan i de fleste tilfælde genoptrænes.
I funktionel neurologi arbejder med at teste og genoptræne de neurologiske funktioner, der er påvirket. Det er nødvendigt at se på hele personen og ikke kun på de enkelte symptomer.

Det er vigtigt, at genoptræningen er individuel og fokuseret på den enkeltes situation, idet det ellers kan forværre tilstanden. Vi kan derfor ikke præsentere en færdig skabelon, men vil præsentere dig for viden og værktøjer i en kombination af teori og praktiske øvelser, som efterfølgende kan bruges i klinikken. Hvis du vil fordybe dig i dette område og få mere viden har vi et fordybelses kursus i 2020.

MÅLGRUPPE:
Primært fysioterapeuter og ergotrapeuter, der møder hjernerystelsesramte i klinik eller kommunale træningscentre. Du skal have en ærlig interesse i emnet og være intereseret i og åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang.

Læger, kiropraktorer eller andre der møder hjernerystelsesramte er også velkomne men send lige en mail til Cammilla@minhjerne.dk så kontakter jeg dig for at vurdere om du vil have udbytte af dette kursus.

Læs fuld beskrivelse på hjemmesiden

Kurset er 4 dage Del 1 den 1-3 november (1.november 10-17 øvrige dage 9-16), Del 2 (opfølgning) den 29/11 kl 10-17. Imellem del 1 og 2 skal du lave en patientcase

Tilmelding senest 10/10-2019

Tidsplan

-