Arrangør

Pernillefys
Telefon
+454050 3939
Mail
pernillefys@gmail.com
Hjemmeside
http://www.pernillefys.dk

Sted

Klinikken Frem 56
Frem 56, 2800 Lyngby

Dato

21 feb 2018

Tid

08:30 - 16:00

Pris

1.750 kr.

Fysioterapeutisk behandling til stressede patienter – i et naturvidenskabeligt perspektiv

DENNE WORKSHOP ER UDSOLGT. NÆSTE ÅBNE WORKSHOP ER D. 2.5.18 KL 8-16 I LYNGBY 🙂 d. 2.5 er også udsolgt – nyt kursus d. 5.9.18
I følge Videncenter for arbejdsmiljø føler hver 7. dansker sig “hele tiden” eller “ofte” stresset. Stress er multifaktoriet og rammer både børn og voksne.
I et naturvidenskabeligt perspektiv, er stress en overaktivering af det sympatiske nervesystem over længere tid.
Symptomerne er; hjertebanken, hovedpine, svedeture, indre uro. mavesmerter, appetitløshed, hyppige infektioner og forværring af kroniske sygdomme. Derudover rapporterer mange patienter; ulyst, træthed, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, rastlshed og nedsat humør. De har søvnproblemer, kort lunte, ubeslutsomme, øget brug af stimulanser og øget sygefravær. (Kilde; Videncenter for arbejdsmiljø)
Neurofysiologisk ses der en øget aktivitet i det sympatiske nervesystem og i HPA-aksen, der bla. medfører en øget cortisol-udskillelse. Den øgede cortisol-udskillelse kan forklare nogle af de ovenstående symptomer.
Patienter der er i fysisk overtræning, fremviser samme symptombillede, som patienter der er mental overbelastede. Kroppen reagerer ens – uanset om den presses for hårdt fysisk eller psykisk.
Forskningen peger tydeligt i retning af at motion og massage/berøring kan være med til at sænke aktiviteten i det sympatiske nervesystem, frigive hormoner der påvirker patientens følelsesmæssige tilstand samt påvirke væksten af ødelagte områder i hjernen
Ved at anvende motion og massage/berøring, som et behandlingstiltag rettet mod patienter der udviser stress-symptomer, har vi som fysioterapeuter, en unik mulighed for at tilbyde relevant og god behandling til denne gruppe af patienter, hvad enten du arbejder i privat praksis, i den kommunale genoptræning eller som selvstændig med egen praksis.
I denne workshop gennemgår vi alle de gode argumenter for hvorfor og hvornår vi kan anvende motion og massage/berøring – i et naturvidenskabeligt perspektiv.
Vi vil kigge på hvad der sker i hjernen under stress – Harward University kalder det Toxic brain, hvor det ses at der sker atrofi at centrale områder i hjernen, under vedvarende cortisoludskillelse. Vi ser også nærmere på hvad konsekvenserne er for bindevævet ved øget cortisol-udskillelse
Vi vil kigge på anterior cingulate cortex og insula – områder der kobler interoception med den kognitive del af hjernen.
Den teoretiske del vil derved rette sig mod de neurofysiologiske ændringer der sker, når HPA-aksen kører for hurtigt for længe
I praksis vi vil arbejde med forskellige former for motion og massage/berøring
Så er du praktiker, der har lyst til at vide mere om, hvordan du kan arbejde med borgere der udviser stress-symptomer – eller er du akademiker, der gerne vil lære mere om hvordan neurofysiologiske påvirkninger kan omsættes i praksis – så er det her måske en workshop for dig.
Efter denne workshop vil du være klædt på til at give de stressede patienter en relevant, fysioterapeutisk behandling. Patienter som vi alle møder i vores praksis.
Tilmelding; skriv til pernillefys@gmail.com