Arrangør

Ny Ellebjerg Fysioterapi/ Skull Cave Trænigscenter
Telefon
24838905
Mail
info@nyellebjergfysioterapi.dk
Hjemmeside
http://www.nyellebjergfysioterapi.dk

Sted

Ny Ellebjerg Fysioterapi/ Skull Cave Træningscenter
Trekronergade 126k

Dato

21 sep 2018

Tid

18:30 - 22:30

Pris

50 kr.

Faglig Fredagsbar – En vej til udvikling gennem journalførring

Bliv en bedre Fysioterapeut – En vej til faglig læring og udvikling gennem journalføring.

Denne Faglig fredagsbar er for dig, der brænder for at udvikle dig som fysioterapeut, og er nysgerrig på hvordan journalføring kan hjælpe dig med det – og måske mangler et effektivt og let anvendeligt journalføringskoncept målrettet dine behov som fysioterapeut i praksissektoren?

Hvornår: Fredag den 21.09.2018 kl. 18:30-22:30
Sted: Ny Ellebjerg Fysioterapi & Skull Cave, Trekronergade 126K., 2500 Valby
Pris = 50 kr.
Da foredragsholder ikke ønsker betaling for dette oplæg, vil betalingen KUN skulle dække udgifter til øl og snacks.

Om Workshoppen
Ved at deltage får du indblik i hvorfor journalføring kan skabe faglig værdi, hvordan du gør det i en travl hverdag – og hvilke
perspektiver journalføring kan få for dig og dit fag.
Oplægsholderne er projektleder
Første oplæg har fokus på formål & værdi af journalføring, som baggrund og motivation for Projekt Journal Model. Dernæst stiller vi skarpt på en konkret vej til effektiv journalføring med konceptet JournalModel-P. Konceptet er et dynamisk kommunikationsredskab, der kan hjælpe dig til at efterleve lovgivningen – også i relation til risikobaserede tilsyn og akkreditering under Den Danske Kvalitets Model.

Vi slutter af med netværk, spørgsmål – og en dialog om faglig kvalitetsudvikling og vejen frem. Kan en systematisk journalføring eks. på sigt skabe mulighed for datafangst, der kan øge kvaliteten og effekten af vores interventioner – og dermed bidrage til udvikling af fysioterapi som fag og sundhedsydelse?

Om Projekt Journal Model
Projektet har til formål at udvikle et Journalkoncept målrettet praksissektoren med henblik på at skabe øget kvalitet til gavn for patienterne –
og faglig udvikling for dig som fysioterapeut i din daglige praksis.

Projektet bygger på data fra en systematisk litteratursøgning, samt kvalitative data fra journalaudit og fokusgruppeinterviews. Det er støttet af Danske Fysioterapeuters fond & SU Region Sjællands kvalitetsudviklingspulje, og afsluttes i vinteren 2018/19 med formidling af det udviklede koncept JournalModel-P via workshops, og en artikel om journalkonceptet og projektprocessen.

Aftenens workshop vil veksle mellem oplæg og netværksdialog.

Om oplægsholderne
– Projektleder Maja Helbo Jensen har en bred erfaring inden for undervisning, projekt- og konsulentarbejde, samt de fysioterapeutiske specialer fra kommune-, hospital-, praksis- og privatsektoren. Hun har som praktiserende fysioterapeut gennem 14 år arbejdet for at udbygge en forskning- og kvalitetsudviklingskultur i praksissektoren. Hun er særligt optaget af kommunikation & netværksdannelse på tværs af specialer, sektorer, faggrupper, og er selv engageret i bestyrelser og netværk.

– Udviklingsterapeut Kim Lindhart Clausen har særlig erfaring indenfor kvalitetsudvikling og kvalitativ forskning med fokus på Implementeringsprocesser og barriereanalyser. Han har en bred erfaring indenfor undervisning og projekter, – og har arbejdet indgående med brobygning mellem sundhedsverdenen og beskæftigelsesverdenen, samt journalføring og dokumentation.

Program:
• Kl. 18.30-18.45: Velkomst
• Kl. 18.45-19.30: Hvorfor journalføre? – om værdien for dig som fysioterapeut og for patienten
• Kl. 19.30-19.45: Pause & netværksdialog
• Kl. 19.45-20.45: Hvordan gør vi det bedst? – om en vej til effektiv journalføring i en travl hverdag
• Kl. 20.45-21.00: Pause & netværksdialog
• Kl. 21.00-21.30: Hvad er vejen frem? – om netværk & perspektiverne ved systematisk journalføring
• Kl. 21.30-21.45: Q&A & dialog
• Kl. 21.45-22.30: Uformel fredagsbar

Tilmelding:
-Skriv en mail til info@nyellebjergfysioterapi.dk, skriv Faglig Fredagsbar i emnefelt efterfulgt af navn, emailadresse og telefonnummer.
-Overføre 50 kr. via MobilePay til 94493 (5 cifret nummer) din plads er først gældende når vi har modtaget din betaling.
– Har du nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Morten Sørensen gennem morten@nyellebjergfysioterapi.dk

X